Головна Вхід Зворотній зв'язок
Розділи


Офіційні сайти
Національна дитяча гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

 Головна : Вас вітає Чертезька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради

                    
  

         Чертезька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів є державним загальноосвітнім  закладом, який забезпечує права дітей з особливими освітніми потребами зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку.

      Освітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток особистості учня (вихованця) шляхом формування та застосування його компетентностей та має корекційну  спрямованість. Шляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес забезпечує корекцію порушень  розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.

У спеціальній школі особлива увага приділяється корекційно-розвитковій роботі, життєво-практичній спрямованості підготовки до самостійного життя на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів.

Корекційно-розвиткові (індивідуальні або групові) заняття проводяться педагогічними працівниками у другій половині дня з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців).

Медичні працівники спеціальної школи за погодженням з лікарями забезпечують виконання медичних приписів закладів охорони здоровя, в тому числі фізіотерапію, лікувальну фізичну культуру та інше.

Виховання  здійснюється відповідно до режиму роботи спеціальної школи та спрямовується на формування  навичок та компетентностей, необхідних для успішної соціалізації учня (вихованця).

        Мова навчання в школі – українська. 

Зарахування учнів до школи-інтернату здійснюється відповідно до  наказу директора школи, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників. До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

- карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о;

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

- індивідуальна програма реабілітації особи (дитини ) з інвалідністю (за наявності);

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

- висновок психіатра (для осіб з порушенням інтелектуальго розвитку);

- рішення органу опіки та піклування (для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

  Здобувачі освіти з порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули базову середню освіту, отримують документ про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами,  зумовленими порушеннями  інтелектуального розвитку, що є підставою для вступу до закладу професійної  (професійно- технічної) освіти.

 

 


                

Проблемне питання школи:

 

        "Педагогічний вплив на розвиток соціальної компетентності особистості".